4321

1.     Sản xuất các loại thiết bị chiếu sáng nhân tạo, đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm kết cấu thép, các thiết bị nội thất.

2.     Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp.

3.     Xây dựng, lắp đặt hệ thống điều khiển và đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện nội thất, ngoại thất;

4.     Xây dựng, lắp đặt các công  trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị;

5.     Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm chiếu sáng, vật tư máy móc, thiết bị công nghiệp, phương tiện vận tải;

6.   Thiết kế điện chiếu sáng các công trình công cộng, dân dụng, công nghiệp;

7.   Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện, công trình chiếu sáng;

8.   Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; công trình đường dây và trạm biến áp.