4321

Vụ lương “khủng”: Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại 4 công ty công ích

Chiều 7/11, UBND TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm 8 chức danh lãnh đạo cho 4 công ty công ích là Công ty Thoát nước đô thị, Công ty Chiếu sáng công cộng, Công ty Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh.

Cụ thể, Công ty Thoát nước đô thị: Bổ nhiệm bà Phạm Quang Minh Thủy, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý dự án Văn phòng UBND TP. HCM, giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên. Ông Nguyễn Quốc Thái, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc.

Vụ lương khủng: Bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 4 công ty công ích.

Công ty Chiếu sáng công cộng: Bỏ nhiệm ông Phạm Hưng Út, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV. Ông Huỳnh Trí Dũng, đảng ủy viên Tổng công ty, trưởng ban kinh doanh tổng công ty Điện lực TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc công ty.

Công ty Công trình giao thông Sài Gòn: Bổ nhiệm ông Trần Minh Khiêm nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân , giữ chức Chủ tịch HĐTV. Ông Nguyễn Ngọc Thọ nguyên Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 ( Sở Giao thông vận tải) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công ty.

Công ty Công viên cây xanh: Bổ nhiệm ông Trương Đăng Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp giữ chức Chủ tịch HĐTV. Ông Phạm Thiết Hòa nguyên giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, giám đốc công ty.

PV